Petter_Risholm styrer pc

OSLO 2013-11-26: Forsker Petter Risholm jobber med et prosjekt der man skal kunne styre datamaskiner og nettbrett med håndbevegelser uten å berøre enheten. Teknologien bygger på utlralyd for å detektere hendene. FOTO: WERNER JUVIK

Berøringsfri interaksjon