NTNUs nye slagord

Fra nyttår er det slagordet “Kunnskap for en bedre verden” som gjelder for NTNU.

Mottoet “Det skapende universitet” er en saga blott.

Det nye slagordet er behandlet av dekanene. Rektor Gunnar Bovim har godkjent det. Han har allerede brukt det lenge. Slagordet ligger nå ute på NTNUs hjemmesider.

På nynorsk blir slagordet “Kunnskap for ei betre verd”. Den engelske versjonen blir fortsatt «NTNU – Trondheim. Norwegian University of Science and Technology», siden det internasjonalt er mer behov for å understreke hva NTNU står for og hvor universitetet holder til.