Når og hvor skal man strø?

  • Av
    Kortnytt publisert 17.12.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Bilens hjerne registrerer informasjon som at ABSen eller ESPen kobler inn. Dette er informasjon som flere kan ha nytte av.

Ifølge SINTEF-forsker Tomas Levin, som forsker på «smart datafangst» i biler, ser forskerne for seg to anvendelsesområder i hovedsak: Det ene er at man kan samle sanntidsinformasjon om veg- og føreforhold, som at det er glatt, og bruke denne informasjonen til effektivt vegvedlikehold. Det andre er beregninger av kostnader ved rushtrafikk.
I dag er vegvedlikehold som strøing og brøyting basert på ulike kilder som eksempelvis rapporter fra en vegoppsynsmann, værmeldinger og kvalifisert gjetning. Man kan få vesentlig bedre informasjon basert på data fra bilen. Og innsamlingsjobben er i tillegg kostnadseffektiv.