881e548696637eae6f0fe238a683bac7

Det hjelper ikke om du så skal i bryllup når du har blitt bitt av basillen, slik som disse karene fra Dubai.

Det hjelper ikke om du så skal i bryllup når du har blitt bitt av basillen, slik som disse karene fra Dubai.