Kraftlinjer

Kraftlinjer på snødekt fjell

Bedre utnyttelse av energi og nettverk er lønnsomt for kraftselskapene. Det kan komme kundene til gode. Foto: Svein Otto Jacobsen/photos.com