Matematikken i språket

Under overflata handlar språkforskinga om dei store spørsmåla, som kva det vil seie å vere menneske. Foto: photos.com

Students in front of chalkboard holding hands