Matematikken i språket 3

Under overflata handlar språkforskinga om dei store spørsmåla, som kva det vil seie å vere menneske. Foto: photos.com

Under overflata handlar språkforskinga om dei store spørsmåla, som kva det vil seie å vere menneske. Foto: photos.com