To par hender, omsorg

To par hender, omsorg

Foto: Arman Zhenikeyev/photos.com