App for KOLS-pasienter

Ved hjelp av nettbrett rapporterer pasientene inn dagsformen sin.  Sykehuset […]

Ved hjelp av nettbrett rapporterer pasientene inn dagsformen sin.  Sykehuset fanger opp tidlige symptomer, setter inn tiltak og unngår dermed innleggelse.