Overvekt

Overvekt

Mange overvektige opplever stigma og skam som ein del av kvardagen. Også etter å ha gjennomført slankeoperasjon. Foto: Photos.com.