Riktig demensdiagnose tidlig

Søndag 20. oktober er det TV-aksjonen for arbeid med demens. Professor Linda White ved NTNU jobber for å kunne fastslå Alzheimer før pasienten har utviklet demens.

– Drømmen og ambisjonen er at vi skal være med å utvikle biologiske markører som kan benyttes for å fastslå Alzheimers sykdom, før pasienten har utviklet demens, sier prosjektleder og professor Linda White ved NTNU.

Dette skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen på sine nettsider. Søndag 20. oktober er det klart for TV-aksjonen som i år går til Nasjonalforeningens arbeid med demens.

– Biomarkører kan brukes både til å stille korrekt diagnose, til å si noe om sykdomsutviklingen og til å vurdere effekt av behandlingen ved Alzheimers sykdom, sier Sigrid Botne Sando, overlege ved St. Olavs hospital og postdoktor ved NTNU.

1200 nedfryste blodprøver

I store frysebokser med -80 grader celsius ligger blodprøver fra 1200 personer, i hovedsak trøndere, som alle har sagt seg villige til å delta i forskningsprosjektet «Trønderbrain». Prosjektet som startet i 2003, er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital og NTNU.

Håpet er at det en gang i fremtiden kommer medikamenter som kan stanse sykdomsutviklingen.

– Sykdomsprosessen må stanses før den har fratatt pasientene hukommelse og andre kognitive funksjoner, og dermed muligheten til å leve et selvstendig liv, sier Sando.

Foto: Mats Kalland, Nasjonalforeningen.