Perkis-1

Professor Andrew Perkis ved NTNU tar i bruk ny 3D-teknologi for å utvikle en ny måte å lese nyheter på. Foto: Idun Haugan