Modellbåt i fart (Foto av Fridtjof C. Eitzen)

Modellbåt i fart. Undervannsvingen vises tydelig. Foto: Fridtjof C. Eitzen

Modellbåt i fart. Undervannsvingen vises tydelig. Foto: Fridtjof C. Eitzen