87836882

Photos.com

Forskere ved NTNU skal se nærmere på småskala pumpekraftverk. Foto: Photos.com