civilization_iii

Strategispillet Civilization brukes i norsk skole. Her lærer spillerne om oppbygging av samfunnsstrukturer.