KOLS utstyr

Trondheim 21.09.07 : Henrik Okstad lider av kols og er avhengig av tunge hjelpemidler. Foto: Thor Nielsen

Mange pasienter lider av KOLS i dag og er avhengig av tunge hjelpemidler. Foto: Thor Nielsen.