KOLS og nettbrett

Fem KOLS-pasienter i Trondheim tester nå en løsning med nettbrett og en skreddersydd app utviklet av SINTEF.

KOLS-pasient med nettbrett.