OLYMPUS DIGITAL CAMERA

80 prosent av det en filippinsk sjømann tjener ombord, går automatisk tilbake til familien. Foto: Gunnar Lamvik