Dønski Bo og behandlingssenter

B�RUM 2013-09-20: Dønski bo- og behandlingssenter i Bærum har startet et pilotprosjekt i samarbeid med SINTEF med en skjermbasert info-tavle. FOTO: WERNER JUVIK

Dønski Bo- og behandlingssenter ligger i Bærum, og kommunene er først i løypa når det gjelder å teste ut velferdsteknologi. Foto SINTEF/Werner Juvik.