Dønski Bo og behandlingssenter

B�RUM 2013-09-20: Dønski bo- og behandlingssenter i Bærum har startet et pilotprosjekt i samarbeid med SINTEF med en skjermbasert info-tavle. FOTO: WERNER JUVIK