Teeness sensoren

• Bildet viser sensorpakken som skal monteres i fronten. Til høyre ser vi også den ekstra maskineringsaksen som gjør at skjæret kan beveges ut og inn radielt.