haakjerring

Dypets kjemper lever svært lenge og lagrer stor mengder miljøgifter.
Foto: Armin Mück / NRK

haakjerring