sykehus

I dag kreves det at prosjektorganisasjonene gjennomfører en systematisk planlegging og bygging av helsebygg, men det kreves ikke evaluering av resultatene. Verken Ahus, den nye barneavdelingen i Ålesund, eller utbygginger ved sykehusene i Ringerike, Stavanger og Tønsberg har fått slike krav.