NielsLykke

Niels Lykke

Liste over alt det gale Niels Lykke hadde gjort, og kvifor «han skal straffes met eld och tiore som eyn ketter bør at straffes».