Steinalderbosetting Beaglekanalen

Steinalderbosetting Beaglekanalen

Bosetting i Beaglekanalen, Ildlandet. Gropene var hyttegulv. Foto: H. Bjerck/NTNU Vitenskapsmuseet