Anders_Todal_Jenssen_2005

Anders_Todal_Jenssen_2005

Kva er grunnen til at SV er eit så ustabilt parti, spør valforskar og professor Anders Todal Jenssen.