Utgravningsfelt Ranheim

Steinlaget i denne profilen er bryggestein og lagene mellom er kulturlag.
Foto: Åge Hojem.

Utgravningsfelt Ranheim