Utgravningsfelt Ranheim

Utgravningsfelt Ranheim

Steinlaget i denne profilen er bryggestein og lagene mellom er kulturlag. Foto: Åge Hojem.