Havkraft

Trykket som finnes i dypet kan utnyttes av en turbin som produserer strøm via en generator. Prinsippet er å sette turbinen i et kammer på havbunnen, og deretter slippe inn vannet. Trykket i vannet vil drive turbinen. Når kammeret er fullt ledes vannet videre til en rekke med tanker som fungerer som lager. Når alle tankene er fulle, kjøres prosessen i revers via en pumpe. Nå forsker SINTEF på hvordan man kan realisere ideen i praksis. Ill: Doghouse/Knut Gangåssæter.