Neppe mer forskning i horisonten

Kronikk publisert 07.05.13
Også publisert i Adresseavisen

Mange etterlyser mer forskning i Norge. Er det da riktig å øke overføringene til EUs nye forskningsprogram, slik den nye forskningsmeldingen legger opp til? I så fall bør forskningsbudsjettet til norske programmer økes tilsvarende.