May-Britt og Edvard Moser: En reise inn til vår hukommelse

Nylig ble forskerparet May-Britt og Edvard Moser portrettert i The New York Times.

Den velrennomerte amerikanske avisen presenterte behørig de prisbelønte hjerneforskerne ved NTNU og forskningen deres ved Kavli Institute for Systems Neuroscience and the Centre for the Biology of Memory.