Mikroalger

NTNU-forskere kartlegger mikroalgers egenskaper ved å studere algens genmateriale.
Foto: Bjørnar Sporsheim (PhD stipendiat IBI, Boneslab)