Sokrates

Socrates, the philosopher

En ny terapimetode for å behandle rusproblemer er inspirert av filosofen Sokrates. Foto: Photos.com