Sokrates

En ny terapimetode for å behandle rusproblemer er inspirert av filosofen Sokrates.
Foto: Photos.com

Socrates, the philosopher