ose, solveig-001

– Arbeidsgivernes holdning og innstilling, ikke oppfølgingssystemer, vil være avgjørende for å få til et inkluderende arbeidsliv. Derfor bør reglene for oppfølging av sykmeldte endres, i likhet med hele fokuset på sykefravær. Foto: SINTEF