brann-3

Brannforskerne ved SINTEF har antent 60 oljebranner i denne stålkonstruksjonen. Takket være vannpåføring, har den tålt påkjenningene. Fra venstre: avdelingssjef Christian Sesseng, sjefforsker Ragnar Wighus og konstituert adm. direktør Are Wendelborg Brandt.
Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Trondheim 17.04.2013 : SINTEF NBL as – Norges branntekniske laboratorium. Foto Thor Nielsen