Sjeldne metaller gjenvinnes

Forskere skal trekke sjeldne jordartsmetaller ut av skrap. Målet er å hindre materialmangel  i vindmøller, miljøbiler og annen grønn energi-satsing.