Nervecelle

1. Inne i monteren på Kavliinstituttet ser vi en opplyst og sterkt forstørret utgave av en nervecelle.
Foto: Kavliinstituttet