Foto: Kai Torgeir Dragland/NTNU

Gjør lekser med mobilen

Du sitter på bussen og fikler med mobilen, på vei til forelesning i biologi. For å vite hva du har i vente, klikker du på en lenke til en YouTube-video.

Eller forresten – det er kanskje best å hente opp videoen i god tid før forelesningen. For her er det også oppgaver som skal løses.

Alex Strømme, biolog og dosent ved program for lærerutdanning ved NTNU, var lei av at studentene kom uforberedt til forelesningene, og ville prøve ut denne metoden for å øke motivasjonen og få studentene til å forberede seg bedre.

– Godt forberedte studenter gjør at også min undervisning blir bedre, sier han.

Videoordningen startet som et forskningsprosjekt for noen år siden. Tilbakemeldingene var positive, og prosjektet kunne dokumentere en klar forbedring i studentenes forberedelser.

Videovitaminer

Siden da har Strømme eksperimentert med ulike metoder for å forenkle produksjonen av videoene slik at lærerne kan lage dem selv, med enkelt utstyr. Etter det innledende forskningsprosjektet har det ikke vært systematisk registrering av responsen. Men antall klikk på lenkene forteller at tilbudet er populært.

– Den viktigste fordelen er at vi får løftet lista for bakgrunnskunnskap, slik at vi får et jevnere nivå, sier Strømme.

Digital respons

Strømme bruker også studentenes egne mobiler i såkalte studentresponssystemer, der studentene anonymt svarer på spørsmål elektronisk. Høgskolen i Sør-Trøndelag har utviklet programvare for responssystemer som kan brukes på telefonene studentene selv har i lomma.

– Forutsatt at du stiller de riktige spørsmålene og bruker svarene riktig, er det dokumentert at slike responssystemer gir merverdi i undervisningen. Læreren får noe tilbake, der og da, og studentene får større mulighet til å påvirke undervisningen. Systemet kan også brukes til å kontrollere om studentene har fått med seg det de skal, eller til å kartlegge synspunkter og holdninger til etiske valg. Vi får ektere svar når de gis anonymt, mener Strømme.

Engasjement betyr alt

Undervisning foregår i mange former og formater. Det er ikke bruk av moderne hjelpemidler som avgjør om undervisning er god eller dårlig, understreker Strømme.

– I studentundersøkelser er det én egenskap hos lærerne som troner suverent på toppen: Engasjement. At læreren er engasjert i faget og engasjert i studentene kommer foran både faglig dyktighet og organisering av studiet, sier Strømme.

Alex Strømme har selv ry for å være engasjert, både i faget, undervisningen og studentene. I 2012 fikk han Sintefs pris for fremragende pedagogisk virke. Prisen var blant annet begrunnet med hans kreativitet og nytenkning i undervisningen. En lærer med evne til å skape et godt læringsmiljø – og vekke nysgjerrighet.