Public Drive-1

Ytre sett er hydrogenbiler helt vanlige biler. Men de vekker oppsikt, her under demo-kjøring i Trondheim. Foto: SINTEF / Svein Tønseth