SintefRoeros-8926

Røros 16.01.2013 : Joseph B. Pine – en av verdens fremste strategiske tenkere på feltet produksjon av ferdigvarer. Han brenner for “masseprodusert skreddersøm”, som Røros Metall satser tungt på. Lars Skjelstad fra SINTEF og adm.dir. Randi Augensen. Foto Thor Nielsen

Joseph B. Pine fra USA, internasjonal "guru" på ferdigvare-området, lot seg imponere både av den historiske rammen rundt Røros og av fjellbyens moderne industri. Foto: SINTEF / Thor Nielsen