Pensjonist-app som behandling

Kronikk publisert 01.03.13

«Vil du være med på gammeldans i morgen? Per Kristian og Anne har meldt seg på». Meldinger som dette slår an blant pensjonister i Trondheim.

I ALDERDOMMEN vil mange oppleve både fallulykker, kognitiv svikt og ikke minst ensomhet. Resultatet vil være redusert allmenntilstand og nedsatt funksjonsevne. «NOU 2011:11, Innovasjon i omsorg», har påpekt at disse tre faktorene er knyttet tett sammen og påvirker hverandre gjensidig – ofte sitert som den «onde sirkelen».

Men faktorene bør vel ikke kun behandles med medisiner? Kanskje kan sosial aktivitet fremfor sykdomsdiagnose og behandling være like så viktig for helse og velvære som gammel.

 

ENSOMHETEN. Ensomhet er definert som å oppleve savn av ønsket kontakt med andre. Samtidig kan ensomhet ses på som et allmennmenneskelig fenomen det går an å leve med. Å være ensom, trenger ikke å være det samme som å være alene eller isolert. Man kan være helt alene og fornøyd, eller ha en stor omgangskrets og likevel føle seg ensom.

Allikevel er mennesker med få kontakter oftere ensomme enn dem med stort nettverk. Bare vel én prosent av befolkningen mangler, etter eget utsagn, gode venner, og mangelfulle vennskapsforhold rapporteres flest blant eldre mennesker.

Det er også et faktum at jo eldre man blir, desto større er risikoen for at gode venner faller fra – og at det blir vanskelig å knytte nye vennskapsbånd.

 

MULIGHETSSIRKEL. Mangel på sosial kontakt og stimulans kan føre til raskere utvikling av kognitiv svikt. Velferdsteknologi er derfor pekt på som et viktig verktøy for å møte den kommende demografiske utfordringen, men også som et verktøy for nettopp å motvirke nedsatt funksjonsevne.

En «ond sirkel» kan med andre ord snus til en «mulighetssirkel», ved hjelp av forebyggende tiltak, innovative grep og riktig og fornuftig bruk av teknologi.

 

PENSJONIST-APP. Dersom vi tar et steg inn i mulighetssirkelen, vil vi se at sosial kontakt trekkes frem som ett av de viktigste elementene som kan holde gamle mennesker friske, og at fysisk aktivitet er sunt for aldersgruppen. Disse to aksepterte «sannhetene» har EU-prosjektet Co-living i Trondheim tatt alvorlig. Prosjektet har fokusert på å utvikle tilbud for eldre via sosiale medier.

I fjor ble en ny applikasjon for smarttelefon testet ut i Trondheim. Den gir de eldre informasjon og anbefalinger om arrangementer i byen som kan passe for den enkelte, og – dersom venner er brukere – opplyses det også om hvem av dem som vil delta. Anbefalingene er basert på en teknisk kombinasjon av mobil leveringsplattform og kunstig intelligens.

 

MENINGSFULLT. Det er ikke vanskelig å forestille seg at en grå dag kan bli atskillig lysere med en invitasjon på telefonen til en sosial aktivitet, fra dem man ønsker å være sammen med. Skal man på café, er det selvfølgelig like viktig å få opplyst hvem som deltar – som å vite hva som skjer. Det viktigste av alt er kanskje at dette ikke handler om de trauste aktivitetene fra ditt gamle aktivitetssenter, men om aktiviteter du selv har sagt deg interessert i. Trikset er at hver bruker av app-ene har sin egen profil der det kommer frem hva som er dine interesser og hvilken informasjon som skal sendes til deg.

Det er viktig å understreke at dette ikke handler om Facebook – at man skal være sosial på nettet. Målet for app-en er ikke at man skal være sosial på mobilen, men være i den reelle verdenen med virkelige mennesker. Begrepet In-real-life (IRL), som primært brukes av de yngre generasjoner, gir mening.

 

TESTER UT. Målgruppen for app-en er den oppegående pensjonisten. Bare i Trondheim finnes det minst 25000 av dem. Siden målet er å være sprek og bo lengst mulig hjemme, har kommunale institusjoner som «Den kulturelle spaserstokken» og «Infosenter for eldre» lagt ut informasjon om arrangementene sine. Disse arrangementene må inn i applikasjonen.

Ettersom folk i aldersgruppen 65+ ikke har et nært forhold til smarttelefoner; kjøres det kurs om emnet for de eldre. Her lånes det ut telefoner til deltakerne, og alle får prøve – og feile – sammen.

Som gjenytelse for telefonutlån, har brukerne blitt rekruttert inn som testpersoner i Co-Living-prosjektet. I disse dager kjøres det tredje kurset, og deltakerne begynner nå å se nytten av app-en. Faktisk maser de eldre brukerne om at egen familie og venner må bli med.

 

MOTIVASJONSPSYKOLOGI. Prosjektet skal videreføres frem til neste år, og det skal inkludere så mange eldre som mulig. I løpet av 2013 kommer det en ny oppdatering som vil oppfordre til fysisk aktivitet. Ved hjelp av motivasjonspsykologi skal app-en hjelpe folk til å «komme seg over dørstokken».

Ambisjonen er at systemet skal bli allment tilgjengelig for eldre i Trondheim, men på sikt må resten av Norge komme etter. Den «onde sirkelen» kan med andre ord raskt snus til en «sirkel av muligheter»

Dagens Medisin, mars 2013