Maskinsyn for biomassemåling

  • Av
    Kortnytt publisert 14.03.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Biomassemåling av plankton er en tidkrevende, men viktig handling for å opprettholde en stabil, kontrollert kultur. Ofte løses oppgaven manuelt og off-line, med tidkrevende telling av celler der prøver må fraktes fra kulturen til en prøvelab. SINTEF jobber med et system som benytter maskinsyn, altså bilder fra et digitalkamera, til å måle biomasse av plankton. For å gi et mål på sikten i vannet sendes en laserstråle gjennom vannet mot en reflektor. Kameraet tar bilde av reflektoren og bildet analyseres. Størrelsen på lyskjeglen i bildet sier noe om sikten i vannet og dermed også om biomassen.