bilde_2

1. All oljeboring er basert på bruk av borevæske. Denne har mange funksjoner, deriblant kjøling av borekronen.

2. Trykket på væsken skal blant annet hindre at brønnen raser sammen og at gass strømmer inn under boring. Men det må ikke være for høyt. Da vil borevæske forsvinne inn i porene i olje- og gassreservoar.

3. Væsken tilføres et ekstra-trykk for at den skal sirkulere og frakte utboret masse (borkaks) til overflata. Tradisjonell boring krever så høyt ekstra-trykk at mye borevæske vil forsvinne inn i tømte reservoar hvis det bores fra eksisterende brønner.Derfor utnyttes ikke denne muligheten tilstrekkelig med tradisjonelle boremetoder.

4. Det nyutviklede boreverktøyet klarer seg med lavere ekstra-trykk enn vanlige boreverktøy. Dette fordi ekstra tenner (sidekuttere) lager spiralformede riller i brønnveggen, og rillene effektiviserer fjerningen av borkaks.

5. Grunnet det lave ekstra-trykket vil tap av borevæske være et mindre problem. Dette har gitt håp om at verktøyet kan brukes til å bore seg videre fra eksisterende brønner.

Illustrasjon: SINTEF / Knut Gangåssæter