Computer

Smidig teknologi. Ved hjelp av konfokalmikroskop kan man lage visuelle tverrsnitt av en celleprøve, som senere kan brukes til å generere 3D-modeller. Stillbilde fra filmen. (Foto: Anwar Saab/1001 Films)