luftstrøm2

Dette er den idealiserte luftstrømmen ved flere bygninger. Ill: Mateusz Kaminski.