luftstrøm 1

Slik går luftstrømmen gjerne rundt bygninger i en by. Ill: Mateusz Kaminski.