Folkevandringene (CC wikimedia, Finn Bjørklid

I folkevandringstida var det store endringar og forflyytingar i Europa. (Illustrasjon: Finn Bjørklid/Wikimedia creative commons)