Foto: Colourbox

Hva er fotballtalent?

Hva kjennetegner fotballtalenter over tid?

Gode fotballspillere født i 1991 skal følges i ti år. NTNU-forskere i samarbeid med Norges Fotballforbund vil finne ut hva som kjennetegner fotballtalenter over tid. De ser på hva spillerne gjorde fra 13–15-årsalderen, forholdet til treneren, treningsmetode, videreutvikling, spillerens syn på seg selv og forskjellen på å spille i Norge og i utlandet.

Spillerne svarer anonymt på spørsmål og oppgaver.