tema_laerer

Norsk matematikkråd gjennomfører årlig en såkalt forkunnskaptest for å kartlegge regneferdigheter og tallforståelse hos begynnerstudenter. Tallene fra 2011 viser at de som har dårligst matematikkferdigheter er begynnerstudentene på Lærer 1-7, og økonomistudentene. Her finner vi altså de som skal lære opp neste generasjon i matematikk i grunnutdanningen.