Det optimale utfallet3

Operasjonsplanlegging Hvor mange ulike kombinasjoner finnes det for å operere 3, 6, 12 eller 24 pasienter? Og hvor lang tid vil det ta for å vurdere alle disse kombinasjonene? Illustrasjonen viser kombinasjonsmuligheten som tre pasienter gir. Tabellen viser hvor raskt antallet kombinasjoner som må vurderes, øker i forhold til antall pasienter. Ill: Knut Gangåssæter