Trygt i skyen?

  • Publisert 19.09.12

Ansvarlighet blir viktig i framtidens nettsky, der usikkerhet rundt sikkerhet og personvern fortsatt er en barriere for bred bruk. Om familiebildene du har lagt ut skal være trygge, kreves det klare avtaler mellom deg som bruker og leverandørene av skytjenester. Det nye prosjektet A4Cloud (Accountability for Cloud and Other Future Internet Services) er finansiert av EUs 7. rammeprogram, og tar mål av seg til å løse dette. Prosjektet er delt inn i fire delprosjekt der SINTEF IKT har ansvaret for delprosjektet som skal sørge for kravsetablering. Prosjektet starter til høsten og går over tre og et halvt år.